Tag: Zhonghshunyi Financial is among the top startups in Shenzhen for 2020